Od charity k biznisu

Aký je rozdiel medzi stratégiami spoločenskej zodpovednosti firiem a filantropiou? Túto večnú tému analyzuje Pavel Hrica.

Podľa neho si na Slovensku už konečne začíname odvykať od toho, aby sme darovanie šeku na pódiu vnímali ako prejav spoločensky zodpovedného podnikania (corporate social responsibility/CSR). A prečo to tak bolo?

„Americké vnímanie pojmu CSR prišlo na Slovensko ako prvé a to je stále tradične zamerané najmä na darcovstvo v prospech okolia, preto pri tejto téme na Slovensku často dochádza k nedorozumeniam.“

Neskôr, s príchodom zahraničných investorov s európskym pôvodom, skúsenosťami aj firemnou kultúrou sa význam pojmu v praxi postupne posúval. Každopádne, dnes by sme to už mali aj na Slovensku vedieť rozlišovať. „V Európe dnes spoločnosti chápu CSR ako znižovanie negatívnych vplyvov podnikania a zvyšovanie pozitívnych vzťahov voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, majiteľom, komunite či životnému prostrediu,“ uvádza P. Hrica v článku pre týždenník TREND.

Nájdete v ňom tiež mnoho príkladov a odkazov na viac či menej úspešne aplikovanie stratégie CSR v slovenských firmách.

Čítajte viac …