Nový model asignácie pre firmy schválený!

Nový model asignácie pre firmy bol schválený NR SR dňa 22. 9. 2015. Celý daňový zákon spolu so zmenami modelu asignácie získal podporu naprieč politickým spektrom. Platiť bude od 1.1. 2016.

V novele Zákona o dani z príjmov, ktorý v § 50 upravuje pravidlá asignácie podielu z daní pre právnické osoby, boli schválené všetky vopred dohodnuté zmeny v súlade s Memorandom.

Model asignacie pre právnické osoby je s platnosťou od 1.1. 2016 nasledovný:
Firma môže asignovať 2% ak poskytne dar vo výške 0,5% svojej daňovej povinnosti, inak môže asignovať len 1%.

Zo 130 prítomných poslancov hlasovalo “za” 114 poslancov.

Odkaz na hlasovanie v NR SR:

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=36219