Noví členovia a zmena v orgánoch Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov

Bratislava, 19.10.2020 – Valná hromada Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov schválila prijatie nových členov asociácie a zmenu vo svojich orgánoch. Predsedníčkou ASFIN sa stala Tatiana Švrčková z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov sa rozrástla o štyroch nových členov. Valná hromada hlasovaním jednomyseľne rozhodla o prijatí Nadácie Eset, Nadácie Markíza, Nadačného fondu Accenture pri Nadácii Pontis a Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu. Celkovo tak má v súčasnosti ASFIN jedenásť členov a reprezentuje významné firemné nadácia a nadačné fondy, s cieľom prijímania nových členov aj v nasledujúcom období.    

Na stretnutí Valnej hromady rozhodovali členovia aj o zmenách v orgánoch asociácie. Novou predsedníčkou ASFIN sa stala Tatiana Švrčková z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Ako podpredsedníčka naďalej pôsobí Danica Lacová, ktorá v asociácii zastupuje Nadáciu Slovenskej sporiteľne. Druhou podpredsedníčkou sa stala Lucia Vargová z Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu.

Od 16. októbra 2020 vstúpili do platnosti nové stanovy Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov.

Členovia ASFIN rozhodli aj o vytvorení novej pozície výkonného riaditeľa/riaditeľky. Na svojom zasadnutí schválili jej obsadenie Andreou Cocherovou, ktorá od roku 2013 pôsobila v asociácii ako jej predsedníčka.