Noví členovia a zmena v orgánoch Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov

Bratislava, 29. október 2021 – Valná hromada Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov schválila prijatie nových členov asociácie a zmenu vo svojich orgánoch.

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov sa rozrástla o dvoch nových členov. Na mimoriadnom stretnutí Valnej hromady, ktoré sa konalo dňa 29.6.2021, členovia hlasovaním jednomyseľne rozhodli o prijatí Nadačného fondu Lidl v Nadácii Pontis za člena ASFIN. Prijatie Nadácie Kia Slovakia za člena ASFIN bolo taktiež jednohlasne odsúhlasené na Valnej hromade dňa 27.9.2021.  Celkovo tak má v súčasnosti ASFIN trinásť členov a reprezentuje významné firemné nadácie a nadačné fondy s cieľom prijímania nových členov aj v nasledujúcom období.   

Na septembrovom stretnutí Valnej hromady rozhodovali členovia aj o zmenách v orgánoch asociácie. Andrea Cocherová odstúpila z funkcie výkonnej riaditeľky ASFIN, pričom v tomto kontexte a po zvážení a vyhodnotení doterajších skúseností z riadenia asociácie došlo k návrhu úprav stanov asociácie.

Administratívnu časť výkonnej riaditeľky prebrala Dominika Horňáková (Nadácia Pontis) a zastúpenie na Komore MNO Rady vlády SR pre MNO Zuzana Thullnerová (Nadácia Centra pre Filantropiu). Ako predsedníčka ASFIN naďalej pôsobí Tatiana Švrčková z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a ako podpredsedníčka Danica Lacová, ktorá v asociácii zastupuje Nadáciu Slovenskej sporiteľne. Druhou podpredsedníčkou sa stala Ivana Michalíková z Nadácie Televízie Markíza, ktorá nahradila Luciu Vargovú z Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu, ktorá odstúpila z funkcie a odchádza na materskú dovolenku.

Od 27. septembra 2021 vstúpili do platnosti nové stanovy Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov a tiež bol schválený dokument Desatoro dobrého donora.

Powered By EmbedPress