Nadácie ako prejavy morálneho nároku

Nadácie i ďalšie prejavy nezištného správania ako charita, darcovstvo či dobrovoľníctvo narúšajú podľa Borisa Strečanského “logiku čias, ktoré žijeme – logiku obchodnej výmeny – quid pro quo.”

Vo svojom článku pre týždenník TREND ďalej vysvetľuje, že nadácie  ako inštitucionálne vyjadrenie iniciatívy súkromných osôb vo verejný prospech “stelesňujú morálny nárok a výzvu.” Naznačuje tým tiež odpoveď na otázku, prečo sú dnes transparentnosť a dôvera kľúčovými aktívami nadácií pri dosahovaní verejnoprospešného účelu – “ako stelesnenie morálneho nároku sú nadácie automaticky podrobované skúmaniu povahy ich úmyslu.”

Celý článok …

 

Text bol publikovaný v decembri 2013 v prílohe týždenníka TREND venovanej téme corporate social responsibility.