Komora mimovládnych neziskových organizácií vyzýva k spájaniu spoločnosti počas koronakrízy

Bratislava, 17. december 2021 – V čase napätej situácie v spoločnosti spôsobenej Covid krízou zdieľame túto dôležitú Výzvu KOMORY MNO pri rade vlády pre MNO, ktorú sme ako Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov podpísali.

„Naša spoločnosť v týchto chvíľach čelí humanitárnej, spoločenskej, ekonomickej kríze a súčasne vedome podnecovanej nedôvere a agresivite. V tejto náročnej situácii vnímame  silnú potrebu spoločnosť spájať, nie rozdeľovať. Byť zodpovednými, odvážnymi, ale aj pokornými, múdrymi a prajnými. Myslieť viac ako inokedy na svojich blízkych, ale aj ľudí, ktorí nám blízki nie sú. V tejto situácii sme sa mali snažiť túto krízu prekonať a neprehlbovať rozdiely medzi nami.

A preto by sme chceli vyzvať mimovládne neziskové organizácie – spájajme ľudí, dajme priestor vzájomnej solidarite a dôvere a pomôžme tak znížiť počet pacientov a pacientiek v našich nemocniciach, pomôžme znížiť počet umierajúcich na ochorenie Covid-19, ale aj pacientov s inými diagnózami a pomáhajme aj tým, ktorí z viacerých dôvodov nie sú alebo nemôžu byť očkovaní.

Jeden z najefektívnejších spôsobov  boja proti šíreniu pandémie je podľa výsledkov vedeckého poznania očkovanie. Oslovme našich blízkych, rodinných príslušníkov, priateľov, známych, susedov, členov, podporovateľov, vytvorme priestor pre vzájomnú dôveru, slušnú a priateľskú diskusiu bez rozdeľovania spoločnosti. Vyhľadajme odborné argumenty podporné očkovaniu a zdieľajme ich. Požiadajme o to isté aj svojich blízkych. Pokúsme sa takto spoločne zvýšiť počet zaočkovaných dobrovoľne.  A pre tých ktorí zaočkovaní nemôžu byť, priateľské a rešpektujúce prostredie, aby sme ich chránili pred ochorením aj agresivitou.

Vyzývame tiež občanov a občianky, obyvateľov Slovenska, aby boli citliví, empatickí, chápaví k svojim blízkym, k susedom, k rodákom, k spoluobčanom. Dôverujme vedeckým poznatkom, lekárom, epidemiológom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s bojom proti vážnym ochoreniam. Buďme slobodní, ale aj zodpovední. Naše konanie neovplyvňuje iba nás, nepovyšujme vlastné práva nad práva iných a viac zraniteľných, ako sme my.

Podporujme lekárov, sestry, záchranárov, zdravotníkov, vedcov, odborníkov, manažérov v zdravotníctve,  predstaviteľov štátu  a samosprávy, silových zložiek a všetkých tých, ktorí sa o nás dnes starajú a často sú na pokraji fyzických a psychických síl. Dávajú nám šance, nádej na prežitie a plnohodnotný život. Vráťme im ju späť svojimi postojmi a zodpovednosťou.

Vyzývame politických predstaviteľov a predstaviteľky, aby boli našimi dobrými zástupcami, správcami nás všetkých, našej spoločnosti. Ako prví dostávate všetky dôležité informácie, ako prví by ste mali postupovať jednotne a byť príkladom vzájomného rešpektu a slušnosti. 

Motivujte k nasledovaniu odporúčaní na to vzdelaných a pripravených odborníkov, každý s rôznymi kompetenciami ale jednotne, slušne a bez vzájomného osočovania. Verejne diskutujte, ale nenapádajte sa. V snahe o prekonanie krízy, potlačte v sebe sebecké motivácie  a chuť pomôcť svojim preferenciám. Pracujte na odstránení nedôvery, obavy, strachu, beznádeje a prejavov agresivity z obidvoch strán. Pozrite sa do okolitých krajín a použite to, čo je v nich najlepšie, neopakujte to, čo zlyhalo. Aj spoločensky patríme medzi tých, kde na nachádzame geograficky. Do stredu Európy. Do rozvinutého spoločenstva ľudí.

Pomôžme spoločne a vlastným príkladom lekárom, zdravotníčkam, vedcom a odborníčkam, a všetkým, ktorí sa v súčasnosti o nás starajú a ktorým dnes „iba“ ĎAKUJEME.”

Celé znenie výzvy aj so signatármi výzvy si možno prečítať a podpísať tu.

O Komore MNO

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie je poradný orgán Vlády SR v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. KOMORA MNO v nej združuje predstaviteľov najvýznamnejších platforiem mimovládnych neziskových organizácií v SR. Jej predsedom je Marcel Zajac.