Komora mimovládnych neziskových organizácií odmieta útoky politikov

My, zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, členovia KOMORY MNO v RV SR pre MNO  sme znepokojení nielen nepriateľským tónom, ale hlavne nepriateľským obsahom verejných prejavov predstaviteľov niektorých politických strán v predvolebnej kampani parlamentných volieb 2020.

Tieto útoky znevažujú prácu aktívnych obyvateľov Slovenska a ich inštitúcií – mimovládnych neziskových organizácií, ničia priaznivé prostredie pre našu prácu.

Napríklad v predvolebnej diskusii v relácii Na hrane, ktorá bola odvysielaná v televízii JOJ dňa 20. februára 2020 povedal predseda ĽSNS Marián Kotleba toto:

„…, My sme jediná strana, ktorá jasne odmieta vplyv zhubných protinárodných protikresťanských mimovládok na riadenie Slovenska., …“

A žiaľ, tento politik sa v podobnom duchu vyjadril mnohokrát. A okrem neho aj ďalší.

Keďže v čase vrcholiacej predvolebnej kampane do NR SR sa tieto prejavy čoraz častejšie objavujú  v médiách a nie sú ani moderátormi, ani politickými oponentmi korigované, musíme reagovať.

  1. Vyzývame politické strany a ich členov, aby sa dištancovali od nenávistných vyhlásení tohto typu.
  2. Vyzývame verejnoprávne i súkromné mainstreamové médiá, aby v dostatočnej intenzite a rozsahu reagovali na dezinformácie namierené proti občianskemu sektoru.
  3. Odmietame vytváranie negatívneho obrazu o aktívnych občanoch na Slovensku, ktorý vytvárajú politici ako Marian Kotleba a jemu podobní.
  4. Zásadne nesúhlasíme s pokusmi prezentovať aktívnych občanov Slovenska, ktorí sú organizovaní v združeniach, neziskovkách, nadáciach, občianskych iniciatívach, charitách a dobrovoľníckych skupinách ako niekoho, kto sa za cudzie peniaze pokúša rozvracať našu spoločnosť. Sú to nehorázne lži a výmysly, ktoré nemajú so skutočnou pravdou o činnosti mimovládnych organizácií nič spoločné. Sú nepodarenou rétorickou formulkou inšpirovanou z čias normalizačného socializmu komunistických pohlavárov.
  5. Rovnako za úplne neprípustnú považujeme rétoriku tohto i iných politikov, ktorí tvrdia, že za nedostatok verejných financií v určitých oblastiach môže verejné financovanie aktivít, či projektov mimovládnych neziskových organizácií.
  6. Plne stojíme za aktívnymi občanmi a ich organizáciami, bez ohľadu na to, či sú ich aktivity financované z verejných, súkromných, vlastných či zahraničných zdrojov, pokiaľ pôsobia v zmysle platných zákonov a pravidiel a prinášajú našej spoločnosti prospech z posilňovania solidarity, dôvery, pomoci, či pozdvihovania hlasu a práv znevýhodnených a marginalizovaných.

V Slovenskej republike si aktívni občania zaregistrovali vyše 60 tisíc rôznych mimovládnych neziskových organizácií. Aktívne a veľmi transparentne v našom verejnom priestore pracuje niečo vyše 30 tisíc z nich. Pracujú vo svojich komunitách, regiónoch, mestách. Niektoré z nich sa venujú aj pomoci v krajinách s oveľa väčšími sociálnymi, ekonomickými či environmentálnymi problémami, ako má naša krajina.

Sloboda združovať sa je upravená Ústavou SR a viacerými medzinárodnými dohovormi, ako napríklad článkom XII. Európskej charty základných práv, ako aj s článkom 11. Európskeho dohovoru o ľudských právach, i článkom 22 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktoré garantujú slobodu združovať sa s inými.

Absolútna väčšina z týchto organizácií, ale aj z neorganizovaných aktívnych občanov poskytuje našej spoločnosti službu. SLUŽBU vo verejnom záujme, najčastejšie v oblasti sociálnej pomoci, ochrany zdravia, práce s deťmi a mládežou, v regionálnej kultúre, pri ochrane a tvorbe životného prostredia, ale aj v oblasti dodržiavania ľudských a občianskych práv, o športe a telesnej kultúre nehovoriac.

Chráňme a rozvíjajme občiansku spoločnosť. A nedopusťme, aby nezodpovední a zlovoľní politici v túžbe za získaním lacnej popularity demagogicky ponižovali práve tých ľudí, ktorí našej krajine pomáhajú a robia ju lepším miestom pre život.

Podpísaní členovia KOMORY mimovládnych organizácií v RV SR pre MNO:

Marcel Zajac,  podpredseda Rady vlády SR pre MNO, platforma Ekofórum
Mária Machajdíková, platforma Sociofórum
Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska
Soňa Lexmanová, Fórum donorov
Richard Medal, Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií
Beata Hirt, Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Mária Behanovská, Vidiecky parlament ma Slovensku
Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Branislav Jelenčík , Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
Štefan Smrekovský, Združenia horských a ostatných záchranných SR
Marek Machata, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov  SR
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada
Daniel Kaba, Ambrela – Platforma  rozvojových organizácií
Marcela Dobešová, Fórum života
Tibor Tóth, okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
Daniela Konečná, Únia materských centier
Zuzana Magurová, Ženská loby Slovenska
Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Božena Bušová, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb
Andrea Cocherová, Asociácia firemných nadácií a fondov
Karolína Miková, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Laura Dittel, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Boris Strečanský, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Vladimir Sendrei, , člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Filip Vagač, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Peter Medveď, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO a Nadácia Ekopolis
Kálmán Petőcz, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu n.o., mobil: 0918 639 471