Firemné nadácie posiľňujú svoju transparentnosť

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov prijala kódex transparentnosti. Členov Asociácie zaväzuje k transparentnému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti.

Členovia Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) prijali minulý týždeň na svojom Valnom zhromaždení Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Kódex predstavuje významný krok pri naplňaní misie Asociácie a povedie k zvyšovaniu transparentnosti prostredia firemných nadácií a firemného darcovstva. Nadácie a fondy, ktoré sa k nemu hlásia, zaväzuje k transparentnému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti.

Desiatky firemných nadácií na Slovensku patria medzi najväčších prijímateľov asignácie podielu z dane právnických osôb, ktorý je každoročne venovaný na plnenie verejno-prospešného účelu. V záujme transparentnosti celého systému asignácie je preto dôležité, aby verejnosť mala jednoduchý prístup k informáciám o činnosti týchto nadácií a fondov. “Vážime si, že na Slovensku majú firmy unikátnu možnosť asignovať podiel z dane na verejno-prospešný účel. Zároveň si však uvedomujeme, že táto možnosť predstavuje aj veľkú zodpovednosť, a preto sme v asociácii prijali záväzok konať eticky a transparentne,” približuje dôvody prijatia kódexu Andrea Cocherová, predsedníčka Asociácie firemných nadácií.

Mnohé z bodov kódexu členovia asociácie napĺňali už aj v minulosti, po jeho prijatí však budú mať presnejšie a jednotné pravidlá a pribudnú k nim aj nové povinnosti smerom k informovaniu verejnosti. Mimo iného budú členovia ASFIN-u zverejňovať prehľadnú štruktúru získaných finančných prostriedkov či bližšie vykazovať použitie prostriedkov z asignácie. “Z týchto dát bude zrejmé aj to, aká časť z asignácie bola využitá na verejno-prospešný účel, na manažment nadácie a na komunikáciu programov. Dá to odpoveď na mnohé dohady, ktoré k tejto téme existujú,”vysvetľuje Fedor Blaščák, tajomník ASFIN-u. K dispozícií budú aj profily členov orgánov nadácie a pracovníkov zabezpečujúcich činnosť nadácie. Všetky informácie budú musieť členovia asociácie prehľadne zverejňovať na svojej web stránke.

Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu sa stáva záväzným pre všetkých členov Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov. Ambíciou však je umožniť prihlásiť sa k nemu aj nečlenským firemným nadáciám. “Radi by sme prispeli k väčšej transparentnosti celého systému firemného darcovstva. Preto uvítame, ak sa ku kódexu prihlási čo najviac firemných nadácií,” doplnil Pavel Hrica, člen výkonného výboru asociácie.