Férová Nadácia O2 novým členom ASFIN

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) sa každým rokom rozširuje a vytvára tak väčší priestor pre vzájomné stretávanie sa, inšpiráciu a zdieľanie skúseností. K 14 členom nedávno pribudla Férová Nadácia O2, ktorá má princípy transparentnosti a férovosti zakotvené hlboko vo svojej DNA. O tom, prečo sa nadácia rozhodla stať členom asociácie a aké sú jej programové priority, sme sa rozprávali s Natáliou Tomekovou, členkou jej Správnej rady.

Prečo ste sa rozhodli stať členom ASFIN? V čom vidíte prínosy členstva?

Férová Nadácia O2 určite patrí do zoskupenia významných firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku, aj preto sme sa rozhodli uchádzať o členstvo. Som rada, že sme členské nadácie a fondy svojimi aktivitami presvedčili a v júni 2022 sa stali členom asociácie. Naším cieľom je získať certifikát Transparentná firemná nadácia a potvrdiť tak aj formálne našu transparentnosť. Verím, že sa to podarí už tento rok.

Ako prínosy členstva jednoznačne vnímam výmenu skúseností, získavanie inšpirácií a nachádzanie priestoru pre synergiu a spoluprácu medzi členmi. Je určite veľmi prospešné byť priamo pri zdroji informácií  o tom, čo sa deje v mimovládnom sektore. A v neposlednom rade členstvo v platforme dáva priestor na obhajobu záujmov komunity firemných nadačných subjektov v rámci ich širšieho fungovania.

Férovosť sa tiahne nielen komunikáciou spoločnosti O2, ale zakotvená je aj v názve firemnej nadácie. Čo pre vás táto hodnota znamená?

V O2 sme vyrástli na princípoch slobody, férovosti a transparentnosti. Myslíme si, že vďaka nim sme pomohli zmeniť a pozdvihnúť slovenský telekomunikačný trh. V určitom momente sme si uvedomili, že možno vieme tieto hodnoty preniesť aj za hranice nášho podnikania a vzťahu so zákazníkmi. Už v roku 2014 sme preto založili Férovú Nadáciu O2, ktorá od svojho vzniku podporila stovky zmysluplných projektov a prerozdelila viac ako 1 milión EUR. Férovosť je pre nás jednou z kľúčových firemných i nadačných hodnôt a snažíme sa ju presadzovať podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia.

Na čo sa v rámci nadácie zameriavate? Aké sú vaše programové priority?

Férová Nadácia O2 podporuje kritické myslenie mladých ľudí, snaží sa formovať kriticky mysliacu novú generáciu schopnú odlišovať hoaxy a konšpirácie od serióznych správ, čím zvyšuje ich mediálnu gramotnosť. Nadačné aktivity v oblasti vzdelávania sú zamerané na hľadanie inovatívnych, moderných, kreatívnych a digitálnych prístupov vo vyučovacom procese, podporujú zmenu zdola, od žiakov, ich rodičov a učiteľov a povzbudzujú k využívaniu technológií a nachádzaní neštandardných riešení búrajúcich stereotypy a bariéry.

Veľmi dôležitými sú pre nás názorové projekty, ktoré sa venujú témam a hodnotám, s ktorými sa O2 ako firma aj ako značka stotožňujeme. Máme na mysli predovšetkým slobodu, demokraciu, spravodlivosť, transparentnosť, rovnosť v príležitostiach, dodržiavanie ľudských práv a ľudskosť. A najmä téme slobody, jej krehkosti a poznaniu, že pokiaľ si ju nebudeme strážiť, môžeme o ňu veľmi jednoducho opäť prísť. Sloboda totiž nie je samozrejmosť.

Férová Nadácia podporuje verejnoprospešné projekty od roku 2014. Vnímate v tejto oblasti posun – napríklad z hľadiska kvality projektov, tém, ale aj výšky podpory?

Nadácia sa za 8 rokov svojho fungovania posunula od projektov zameraných na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a podporu začínajúcich podnikateľov a podnikateliek k vyššie uvedeným témam. Tým sme reagovali na potreby a hlasy, ktoré k nám prichádzali od mimovládnych organizácií. Kvalita predkladaných projektov rastie, čo do rozsahu, vplyvu na cieľovú skupinu, ako aj úroveň celkovej komunikácie. Veľmi sa teším z toho, že organizácie začínajú fungovať viaczdrojovo, z dotačných systémov, firemnej podpory, ako aj individuálneho fundraisingu. Je skvelé, že sa stratila rivalita v rámci firemného sektora a je úplne bežné, že sa pri podpore konkrétnych projektov stretávame z viacerých nadácií či nadačných fondov.