Daňová asignácia ako odkaz transformácie krajín strednej Európy

V Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia o skúsenostiach stredoeurópskych krajín s daňovou asignáciou.

Konferencia sa konala v dňoch 8. a 9. septembra 2015 a predstavila výsledky medzinárodného komparatívneho výskumu daňovej asignácie v Maďarsku, Poľsku, Slovensku, Litve, Rumunsku a Taliansku.

Aké výsledky priniesla daňová asignácia v krajinách strednej a východnej Európy? Čo sa dá povedať o tomto mechanizme po 10-20 rokoch jeho využívania? Pomohla daňová asignácia zlepšiť finančné postavenie neziskového sektora v týchto krajinách? Ako dôležitá je asignácia ako zdroj financovania občianskej spoločnosti? Ako sa tento mechanizmus menil v čase a aké miesto v oblasti verejnej politiky zaujíma dnes? Tieto i ďalšie otázky sa rozoberali na podujatí s 50 účastníkmi z 12 krajín, prevažne strednej a východnej Európy ale aj Talianska a Holandska.

Konferenciu zorganizovalo Centrum pre filantropiu  v spolupráci s ERSTE Foundation. Výstupom projektu je publikácia Assessment of the Impact of The Percentage Tax Designations:Past, Present, Future. Prípadová štúdia za Slovensko je dostupná tu.

V roku 2016 zaviedlo daňovú asignáciu Moldavsko aj na základe skúseností a konzultácií so slovenskými expertmi.