Čo by ste mali vedieť o 2 %

Napríklad to, že daňová asignácia firiem neexistuje nikde inde na svete. Iba na Slovensku.

 1. Počet prijímateľov asignácie (neziskoviek) od roku 2004 kontinuálne rastie. Dnes ich je viac než 10 000. V roku 2004 ich bolo menej než 4 000.
 2. Za 8 rokov existencie mechanizmu asignovali firmy 219 680 000 eur,
  občania 108 838 000 eur. Čo je dokopy takmer 10 miliárd bývalých korún.
 3. Najbohatší bol rok 2009. Firmy vtedy asignovali 37,5 mil. eur. V roku 2011 to bolo už len 25 mil. eur.
 4. Rebríček TOP 10 príjimateľov 2 % za rok 2011 nájdete tu.
 5. Zhruba dve tretiny prostriedkov z asignácie 2 % poukazujú firmy priamo organizáciám, ktoré nie sú priamo prepojené, zriadené, či kontrolované týmito právnickými osobami. Celková suma asignovaná firmami v roku 2010 bola 28 mil. eur. Firemné nadácie z toho získali 9,7 mil. eur (34 %).
 6. Počet firemných nadácií na Slovensku je 85. Tvoria 20 % z počtu všetkých nadácií na Slovensku.
 7. Podiel grantovania na celkovom nadačnom grantovaní (t.j. za všetky nadácie na Slovensku)  predstavuje za posledné roky zhruba 1/3, inými slovami, viac ako každý tretí grant poskytnutý nadáciou na Slovensku pochádza z firemnej nadácie.
 8. Zmena od roku 2010: možnosť “matchingu” 0,5 % (zo zisku firmy) – za “odmenu” možnosť asignovať 2 %. Inak len 1,5 %. Postupné znižovanie podielu asignovanej dane do roku 2018.
 9. Ako na možnosť “matchingu” zareagovali firmy?
november 2011
celkový počet PO poukazujúcich podiel dane – 25 754
počet firiem poukazujúcich 1,5% (nedali dar) – 23 489
počet firiem poukazujúcich 2% (dali dar) – 2 467
podiel poukazujúcich 2% (dali dar) – 9,5%
 
Spracoval Boris Strečanský z Centra pre Filantropiu.