Cez asignáciu sa v roku 2016 vyzbierala rekordná suma (+ tabuľky a graf)

Ľudia a firmy poukázali v roku 2016 neziskovým organizáciám viac než  61,6 miliónov eur. Je to o päť miliónov eur viac ako za predchádzajúci rok. 

Z toho právnické osoby poukázali viac než 34,4 miliónov a fyzické osoby viac než  27,1 miliónov eur. Peniaze si rozdelí 13 293 neziskových organizácií a nadácií. Priemer na jednu organizáciu vychádza viac ako 4 636 eur. Prehľad všetkých prijímateľov zoradený podľa súm od najvyššej si môžete vo formáte .xls stiahnuť tu: Asignácia 2016.

Medzi najúspešnejšie patria už tradične firemné nadácie. Medzi klasických silných hráčov ako Nadácia Pontis, Nadácia SLSP, či Nadácia SPP sa najnovšie zaradili Nadácia KIA (1 553 134  €), Nadácia EPH ( 1 441 926 €) a rastie tiež Nadácia Volkswagen (1 241 520 €). Prehľad najúspešnejších prijímateľov na stiahnutie tu: TOP 20

Ide o historicky najvyšší objem peňazí od zavedenia asignácie vôbec. Hlavným dôvodom vysokého nárastu je zvyšujúca sa efektivita výberu daní, ale tiež filantropická spolupráca firiem na asignácii. V minulom roku totiž významne (až o takmer 50 %) narástol počet firiem, ktoré svoju asignáciu doložilo vlastným darom a preto mohli asignovať 2 % – spolu tak urobilo až 5 305 firiem. V roku 2016 Asociácia firemných nadácií informovala o novej úprave modelu asignácie osobnými listami viac než 10-tisíc ziskových firiem a vyzvala ich k poskytovaniu darov.

Firmy asignujuce s darom

Zdroj: IFP

K dôvodom vysokej sumy treba prirátať aj fakt, že v roku 2016 naposledy platila úprava, ktorá firmám umožňovala asignovať v rozpätí od 1,5 % do 2 %, takže aj firmy, ktoré nedávali vlastné dary, mohli asignovať viac, než tomu bude odteraz. Od roku 2017 sa totiž spodná hranica asignácie definitívne znižuje na úroveň 1 %. A v neposlednom rade, cez podpísané Memorandum došlo tiež k celkovej stabilizácii mechanizmu a tak sa zvyšuje dôvera ľudí aj firiem v tento inštitút.

Efekty zavedenia daňových licencií nie sú významné, viac než polovica firiem s daňovou licenciou možnosť asignácie nevyužívala. Od budúceho roka prestanú daňové licencie platiť.

V januári 2017 neziskové organizácie zároveň po prvý krát dostali z Finančnej správy oznámenia o menách darcov, ktorí v daňovom priznaní súhlasili so zverejnením svojich údajov.