Banky podporili verejnoprospešné aktivity sumou 6,2 mil. eur

Najvýznamnejším zdrojom pre podporu verejnoprospešných aktivít zo strany bankového sektora bola v roku 2015 daňová asignácia.

Príjemcami výnosov z daňovej asignácie zo strany najväčších slovenských bánk sú nadácie, ktoré banky sami založili. Nadácie bánk v minulom roku prerozdelili  2,4 mil. eur a podporili tak 642 projektov.

Druhým najvýznamnejším zdrojom podpory verejnoprospešných aktivít zo strany slovenských bánk je darcovstvo. Banky vlani zo svojich ziskov darovali viac ako 2 mil. eur, vďaka ktorým bolo realizovaných 433 projektov.

Prostredníctvom sponzoringu podporili 171 projektov sumou 1,86 mil. eur.

Tretina celkového objemu vynaložených prostriedkov smerovala na zachovanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom podpory umenia, kultúrnych a umeleckých inštitúcií a podujatí a záchrany významných slovenských kultúrnych pamiatok. 20% prostriedkov šlo na oblasť podpory a rozvoja športu a ďalšiu významnú časť prostriedkov (takmer tretinu) banky venovali na sociálnu pomocvzdelávanie. 

Kumulatívne údaje za rok 2015 poskytla Slovenská banková asociácia, ktorá reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora.