Asignácia za rok 2017: opäť rekordná suma. Posilňuje sa vplyv jednotlivcov na úkor firiem

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb v roku 2017 už takmer 64 miliónov eur.

Konečná suma sa do konca roka ešte navýši, finančná správa očakáva podania daňových priznaní od tých firiem, ktoré majú účtovné obdobie hospodársky rok. Už teraz však ide o viac než 2 milióny vyššiu sumu ako za celý minulý rok. Firmy  poukázali 33 miliónov, čo je o milión eur menej než v minulom roku. Fyzické osoby asignovali 31 miliónov eur – čo je až o 4 milióny viac než v roku 2016.

Potvrdzuje sa tak trend konvergencie objemu výnosov od fyzických osôb a firiem. Kým v minulosti tvorila asignácia od firiem významne väčšiu porciu – v období rokov 2004 – 2009 to bol dokonca až dvojnásobok, od roku 2010 sa pomer postupne mení v prospech jednotlivcov a v tomto roku dosiahol už takmer vyrovnanú úroveň. Príčinou medziročného poklesu výnosov od firiem je zníženie spodnej hranice asignácie pre firmy z 1,5 % na 1 %, ktoré vstúpilo do platnosti práve tento rok.

Na druhej strane, vysoký medziročný nárast vyzbieraných prostriedkov od jednotlivcov je dôsledkom celkového rastu miezd na Slovensku. Asignovať 2 % zo svojich daní sa jednotlivcom už takpovediac vyplatí – v roku 2017 využilo možnosť asignovať podiel zaplatenej dane 2 % o približne 82 000 jednotlivcov viac než v roku 2016, pričom rástol tiež počet asignujúcich firiem, medziročne o približne 12 000. V roku 2016 využilo možnosť asignácie 740 199 daňovníkov (FO aj PO spolu), v roku 2017 ich je spolu presne 836 241. (Poznámka: Tento údaj nie je konečný, nezahŕňa totiž všetkých daňovníkov. Finančná správa nedisponuje informáciami o počte tých daňovníkov, ktorí asignovali 2 % cez daňové priznania, ktoré pre nich spracovali  zamestnávatelia. Spravidla ide o zamestnancov na TPP. Skutočný počet daňovníkov, ktorí asignovali, je preto vyšší.)

Asignácia a dary

Slovenský model asignácie chce motivovať firmy k súkromnému darcovstvu – firmy, ktoré poskytli dary v objeme minimálne 0.5 % zo zaplatenej dane môžu asignovať dvojnásobne viac než tie, ktoré dary neposkytli resp. ich poskytnutie si nespájajú s asignáciou a neuvádzajú ich v daňových priznaniach.

Podľa údajov Inštitútu finančnej politiky v roku 2016 poskytlo dary 5 805 firiem v celkovom objeme viac než 20 miliónov eur.  Tieto firmy následne asignovali 18 miliónov eur. Počet firiem, ktoré asignáciu doložilo vlastným darom medziročne stúpol o 10 %.

Je pozoruhodné, že objem darov prevýšil výnosy z asignácie, čo signalizuje, že asignácia 2 % zrejme nie je rozhodujúcim faktorom motivácie firiem dávať dary. V takom prípade by totiž túto podmienku plnili niekde na úrovni 0,5 % ich celkovej daňovej povinnosti (t.j. v roku 2017 na úrovni len okolo 5-7 miliónov eur).

Firmy, ktoré neposkytli dar môžu asignovať len 1 %. Aktuálne ide o 60 083 právnických osôb, ktoré v tomto roku asignovali 15 miliónov eur. Spolu firmy asignovali 33 miliónov eur.

Nevyužitých 50 miliónov eur

Podľa údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zaplatili firmy v roku 2016 na daniach z príjmov viac než 2,9 miliardy eur. Za predpokladu porovnateľných daňových výnosov od právnických osôb aj v roku 2017 by sa mal maximálny potenciál výnosov z asignácie právnickych osôb za rok 2017 (t.j. 2 % z celkových výnosov dane z príjmu PO) pohybovať okolo úrovne 60 miliónov eur. Podľa týchto odhadov efektívne percento asignácie právnických osôb dosahuje v roku 2017 úroveň 1,1 %.

Jednotlivci zaplatili na daniach v roku 2016 necelých 2,7 miliardy eur, za predpokladu porovnateľných daňových výnosov od fyzických osôb aj v roku 2017 by sa mal maximálny potenciál výnosov z asignácie fyzických osôb za rok 2017 (t.j. 2 % z celkových výnosov dane z príjmu FO) pohybovať okolo úrovne 55 miliónov eur. Efektívne percento asignácie fyzických osôb dosahuje v roku 2017 podľa týchto odhadov podobnú úroveň ako v prípade firiem – okolo 1,1 %.

Úplnú informáciu o asignácii na úrovni firiem budeme mať až v januári 2018, keď budú k dispozícii všetky daňové priznania za rok 2016.