ASFIN sa stal členom Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

7. septembra 2019 Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, uznesením prijala za riadneho člena Asociáciu firemných nadácií a fondov (ASFIN).

Predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií Mgr. Marcel Zajac sa vyjadril k prijatiu: „Po naplnení pravidiel pre prijímanie nových členov, Komora MNO prijala Asociáciu firemných nadácií a fondov, hlasovaním za riadneho člena. Považujem to za významnú udalosť zbližovania a spájania sa rôznych aktérov z rodiny MNO. ASFIN sa stal súčasťou hnutia MNO, so spoločným cieľom rozvoja podmienok fungovania MNO.“

Firemné nadácie a firemné nadačné fondy sú súčasťou neziskového sektora. Spájajú svet podnikania s verejnoprospešným sektorom so spoločným cieľom zlepšovania Slovenska.

Firemné nadácie v asociácii plnia úlohu redistribútorov asignovanej dane v prospech drobných verejnoprospešných projektov a iniciatív. V roku 2018 osem členov ASFINu finančne podporilo 3418 verejnoprospešných projektov mimovládnych organizácii a fyzických osôb po celom Slovensku.

Spolu prerozdelili 5,14 mil. € finančných prostriedkov z asignovanej dane. Naši členovia prijali od svojich zriaďovateľov finančné dary vo výške 3,29 mil. €, aj tieto dary sú využívané na verejnoprospešný účel a podporu neziskového sektora.

Delegovanou osobou oprávnenou zastupovať ASFIN v Rade vlády SR pre MNO je Andrea Cocherová, predsedníčka ASFINu.