Aká suma sa vyzbierala cez asignáciu v roku 2017?

O viac ako 63,4 miliónov eur z asignácie daní fyzických a právnických osôb sa v roku 2017 uchádzalo 13 980 mimovládnych organizácií. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje nárast o 2,6 % v objeme prostriedkov a 4,9 % v počte uchádzajúcich sa organizácií.

Prvé miesto z minulého roku potvrdila Nadácia Pontis, získala viac než 1,8 miliónov €. Pontis spravuje viacero firemných nadačných fondov, ktoré sú financované cez asignačný mechanizmus (napr. Nadačný fond Mercedes Benz Financial, Nadačný fond Dell, Nadačný fond Johnson Controls ). Nadácii tiež prispievajú aj fyzické osoby.

Prvých 20 najúspešnejších organizácií (ktoré predstavujú 0,15 % z celkového počtu uchádzajúcich sa organizácii) získalo viac než 24 % z celkového objemu asignovaných financií (15,7 milióna €).

TOP 20 príjemcov asignácie (v €) v roku 2017:

1. Nadácia Pontis 1 885 296,44 €

2. Nadácia Kia Motors Slovakia 1 506 368,24 €

3. Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 400 739,42 €

4. Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA 1 143 506,33 €

5. Nadácia VÚB 1 002 268,16 €

6. Nadácia EPH 961 704,04 €

7. Nadácia SPP 884 047,15 €

8. Asociácia pomoci postihnutým – APPA 743 230,75 €

9. PLAMIENOK n.o. 714 149,06 €

10. Nadácia ADELI 702 332,30 €

11. Nadácia Tatra Banky 700 045,53 €

12. Nadácia U.S.Steel Košice 597 838,72 €

13. POMOCNÍČEK o.z. 564 729,40 €

14. DOBRÝ ANJEL, n.o. 489 169,28 €

15. Nadácia Orange 477 187,75 €

16. Nadácia J&T 442 244,09 €

17. Nadácia ESET 390 973,52 €

18. Nadácia Penta 385 304,89 €

19. Nadácia MONDI SCP 336 337,18 €

20. Nadácia Spoločne pre región 329 657,51 €

Funfact: V rebríčku sa hneď vedľa seba ocitli tri nadácie: Nadácia J&T (16. miesto), Nadácia ESET (17. miesto) a Nadácia Penta (8. miesto).

Link na sumárne výsledky a prehľad všetkých príjemcov asignácie nájdete na webe www.rozhodni.sk

Právna forma nadácie dominuje v rebríčku prijímateľov 2 % z dane. 16 z 20 najväčších prijímateľov sú nadácie a z nich 13 sú firemné nadácie.

41 % z celkovej sumy, zo všetkých asignovaných finančných prostriedkov, získali organizácie so sídlom v Bratislave. Pri vyhodnocovaní tohto faktu treba vziať do úvahy, že mnohé podporené organizácie so sídlom v Bratislave majú celoslovenskú pôsobnosť.

Priemerná výška prijatej asignácie za rok 2017 bola 4 537 €. Medián, t.j. stredná hodnota výšky prijatej asignácie za rok 2017 bola 1358 €.

Len 274 (2 %) organizácií získalo menej než 70 €, čo je každoročná priemerná výška poplatku za registráciu do systému oprávnených prijímateľov u notára.

To, že v asignačnom mechanizme sa dá mať aj mínusové čísla, potvrdzuje Americký autoklub Slovensko, ktorý získal mínus 279 €.

Viac než 100 tisíc eur v roku 2017 získalo týchto 55 organizácií:

1. Nadácia Pontis 1 885 296,44 €

2. Nadácia Kia Motors Slovakia 1 506 368,24 €

3. Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 400 739,42 €

4. Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA 1 143 506,33 €

5. Nadácia VÚB 1 002 268,16 €

6. Nadácia EPH 961 704,04 €

7. Nadácia SPP 884 047,15 €

8. Asociácia pomoci postihnutým – APPA 743 230,75 €

9. PLAMIENOK n.o. 714 149,06 €

10. Nadácia ADELI 702 332,30 €

11. Nadácia Tatra Banky 700 045,53 €

12. Nadácia U.S.Steel Košice 597 838,72 €

13. POMOCNÍČEK o.z. 564 729,40 €

14. DOBRÝ ANJEL, n.o. 489 169,28 €

15. Nadácia Orange 477 187,75 €

16. Nadácia J&T 442 244,09 €

17. Nadácia ESET 390 973,52 €

18. Nadácia Penta 385 304,89 €

19. Nadácia MONDI SCP 336 337,18 €

20. Nadácia Spoločne pre región 329 657,51 €

21. SANUS, nadácia preventívnej medicíny 322 124,62 €

22. Občianske združenie SPECTRA 319 611,27 €

23. Liga proti rakovine Slovenskej republiky 297 278,26 €

24. Nadácia ZSE 287 971,34 €

25. Nadácia Allianz 287 919,71 €

26. Aktívny vozík, občianske združenia 280 594,21 €

27. Nadácia Tesco 255 909,55 €

28. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 249 455,24 €

29. Nadácia PRO FUTURA 236 039,15 €

30. Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE 225 781,65 €

31. ONAS 217 145,67 €

32. ČERVENÝ NOS Clowndoctors 216 403,59 €

33. Liberta, n.o. 210 113,95 €

34. Stredoeurópska nadácia 205 882,78 €

35. SLOBODA ZVIERAT, občianske združenie 194 570,91 €

36. Detské centrum MEDVEDÍK 182 223,40 €

37. Férová Nadácia 179 167,11 €

38. Nadácia Železiarne Podbrezová 170 361,58 €

39. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar 164 153,77 €

40. Nadácia Pro charitas 160 457,61 €

41. Nadácia Jána Korca 156 951,35 €

42. Nadácia LEKÁR 154 345,63 €

43. RENONA HELP ASSOCIATION 146 587,03 €

44. Združenie na pomoc detskej onkológie 145 447,15 €

45. ČSOB nadácia 141 150,77 €

46. SENIOR – geriatrické centrum n.o. 139 394,89 €

47. Občianske združenie PECKA 135 547,79 €

48. FK 2007 Dunajská Streda 130 500,32 €

49. Nadácia Detské kardiocentrum 127 897,81 €

50. Nadácia Televízie Markíza 124 340,15 €

51. Združenie klubov APOLLO 122 112,14 €

52. Daruj nádej, občianske združenie 112 578,51 €

53. KETHER 103 050,51 €

54. Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége 102 364,98 €

55. Karpatská nadácia 100 215,63 €

Vypracovala: Zuzana Thullnerová z Centra pre filantropiu n.o.

Zdroj: IFP