TOP 10 príjemcov asignácie – 2011

Suverénne najlepšie sa v roku 2011 darilo firemným nadáciam – obsadili prvých šesť miest.

Poznámka: S výnimkou Nadácie Pontis, ktorá nie je firemnou, ale nezávislou nadáciou. Nadácia Pontis  spravuje viacero firemných nadačných fondov – napr. Fond Západoslovenskej energetiky, Fond Kia Motors Slovakia, Fond Johnson Controls a ďalšie.